Subsidies & BTW

Coppens verzorgt gratis BTW teruggaaf

Coppens verzorgt geheel gratis de BTW teruggaaf. Als u als particulier namelijk zonnepanelen koopt, kunt u de btw op aanschaf en installatie terugvragen bij de Belastingdienst. Bij een standaardpakket van zes zonnepanelen (1440 wattpiek) à € 2.900,- levert dit zo´n 15 procent op van uw investering.

>>Bekijk hier het stappenplan<<

BTW teruggave & subsidies

Het Hof van Justitie van de EU heeft in het arrest van 20 juni 2013 (de zogenaamde zaak Fuchs),beslist dat de exploitant van zonnepanelen die alle opgewekte elektriciteit aan het net levert en de elektriciteit voor eigen gebruik weer afneemt van de energiemaatschappij, ondernemer is voor de omzetbelasting. De zaak Fuchs heeft ook werking in Nederland omdat de BTW op Europees niveau geregeld is.

Gevolgen aftrekbaarheid

rendement-zonnepanelenDe BTW op de aanschaf van de zonnepanelen is aftrekbaar. De BTW is terug te vorderen
indien de installatie op of na 20 juni 2013 is gefactureerd. De factuur dient dus gedateerd te zijn op of na deze datum. Op de aan de energiemaatschappij geleverde energie is vanaf het jaar na aanschaf BTW verschuldigd, echter doordat dit BTW bedrag veelal onder de € 1.345,- ligt valt u onder de Kleine Ondernemingsregeling. Dit houdt in dat u een aanvraag kunt doen tot ontheffing van de BTW verplichting.

Verrekening forfait

Aangezien u een deel van de opgewekte stroom direct zelf gebruikt en niet teruglevert aan het net zijn er vragen neergelegd bij de Staatsecretaris van Financiën over de verrekening van dit deel. Voor deze correctie wegens het privé-gebruik van de zonnepanelen is een staffel opgebouwd, dit is het zogenaamde forfait. Hieronder ziet u de forfait worden zoals door de Belastingdienst vastgesteld:

Systeemvermogen in Watt piek Forfait
0 tot 1.000 Wp € 20,-
1.001 tot 2.000 Wp € 40,-
2.001 tot 3.000 Wp € 60,-
3.001 tot 4.000 Wp € 80,-
4.001 tot 5.000 Wp € 100,-

Bij een systeem met een vermogen groter dan 5.001 Watt piek kunt u vooralsnog uitgaan van € 20,- verhoging op bovenstaande bedragen per 1.000 Watt piek. De belastingdienst heeft hier echter nog geen concrete uitspraken over gedaan.

Voorbeeld

Voor de aanschaf en installatie van uw zonne-energiesysteem met een capaciteit van 2.800 Wp heeft u een rekening ontvangen met daarop een BTW bedrag van € 800,-. U kunt het hele BTW-bedrag als voorbelasting aftrekken minus het forfait van € 60,- en ontvangt dus een bedrag van € 740,-.

Energieprijzen stijgen

Door de alsmaar stijgende energieprijzen en de huidige lage kosten van zonnepanelen, is het financiële rendement hoog en stijgt al snel boven de 10%. Naarmate de energieprijzen verder stijgen, zal dit rendement alleen maar verder toenemen. Wanneer u besluit nu te investeren zullen de energie lasten gelijk dalen. Een woning die zelf de stroom opwekt zal bij verkoop meer waard zijn. Bovendien zijn zonnepanelen een milieubewuste manier om duurzame energie op te wekken.

Hergebruik opgewekte elektriciteit

De zonnepaneel installatie gebruikt de opgewekte elektriciteit eerst voor eigen gebruik. Alles wat ‘over’ blijft, stroomt het elektriciteitsnet in. Hiervoor krijgt u een vergoeding van uw energieleverancier die even hoog is als het kWh-tarief dat u betaalt, zolang U over het hele jaar gezien maar niet meer stroom opwekt dan dat je in totaal zou verbruiken. Als uw elektriciteitsmeter geschikt is voor teruglevering en de teruglevertelwerken zijn geactiveerd door de netbeheerder, dan wordt de door uw op het net teruggeleverde elektriciteit automatisch met het verbruik verrekend.

Gecertificeerd bedrijf

Het is mogelijk om de panelen zelf te installeren. Maar bepaalde handelingen moeten worden verricht door een gecertificeerd bedrijf. Bijvoorbeeld het aanpassen van de meterkast.